Klubmodulet er Nyborg Triathlon Klubs medlemsdatabase.
 
Det er her du vedligeholder dine medlemsoplysninger, adresse, telefonnr, mailadresse mm.
og det er her du kan se dit licensnumer til Dansk Triatlon Forbund.
 
 
 
Link til vores hjemmeside og Facebookside: